Viktigare än du tror!

Alla oljor och driftsvätskor som vi använder i vår produktion eller säljer som reservdelar är godkännda av Mercedes-Benz. Det innebär att de uppfyller de krav och egenskaper som krävs för att säkerställa en korrekt och fullgod funktion. Ett godkännande föregås av omfattande prov, tester och utvärderingar från Mercedes.

Klas Bil & Motor Gjuterigatan 31 652 21 Karlstad Tel 054-85 48 85 Fax 054-85 48 45