Vår vision

Vi ska på bästa möjliga sätt utföra service och reparationer på Mercedes person- och lätta transportbilar samt leverera reservdelar till dessa.

Vår strävan är att behandla dig på samma sätt som vi själva skulle vilja bli behandlade som kunder på en Mercedesverkstad. Du ska hela vägen känna vårt stora och personliga engagemang. Du och din Mercedes ska behandlas professionellt och fackmannamässigt för att skapa ett stort och långvarigt förtroende för oss. Vi ska i allt väsentligt minst leverera det en auktoriserad Mercedesverkstad gör.

Klas Bil & Motor Gjuterigatan 31 652 21 Karlstad Tel 054-85 48 85 Fax 054-85 48 45