Automatväxellådor

Vi har lång erfarenhet av att felsöka och reparera de 5- (722.6) och 7- (722.9) växlade elektroniskt styrda automatväxellådorna som är monterade i Mercedes personbilar och Vito lätta lastbilar. Genom Mercedes utbildningsorganisation ”Global Training” har vi, med godkänt resultat, genomfört de utbildningar som leder fram till specialistkompetens på automatväxellådor.

Vår orginaldiagnosutrustning, och de hjälpsystem som är infogade i denna, ger oss möjligheten att ställa en säker diagnos. Vid en eventuell reparation använder vi givetvis Mercedes original specialverktyg så att växellådan kan justeras, och slitaget bedömas, efter fabrikantens anvisningar. Även vid ”flushning”, eller spolning, använder vi den av Mercedes-Benz framtagna utrustningen så att arbetet kan utföras korrekt och på avsett vis. Givetvis förfogar vi över testutrustning för att kunna fastställa om din växellådsolja är kontaminerad av glykol eller kylarvätska, vilket ofta orsakar svåra funktionsstörningar.

Vi kan i många fall reparera din växellåda i stället för att byta ut den.

Utan undantag använder vi växellådsolja som är godkänd av Mercedes-Benz.

Några goda råd:

  • Sök omgående hjälp om du får funktions- eller driftsstörningar på din automatväxellåda, om oljeläckage uppstår eller om bilen drar kylarvätska utan konstaterat utvändigt läckage.
  • Följ alltid fabrikantens fastställda serviceintervall. I de fall som Mercedes inte har fastställt något periodiskt underhåll så följ våra eller andra Mercedesproffs råd. Dom är väl underbyggda och minskar dina kostnader över tid.
  • Om du anlitar en allbilsverkstad så säkerställ att dom använder en av Mercedes-Benz godkänd olja. Vår erfarenhet visar att 10-15% av problemen med automatväxellådor beror på att olja med i bästa fall ”performance level” har använts.
  • Motoroptimera inte! Om du tycker att du behöver mer kraft så köp den Benz som motsvarar dina behov eller önskemål. Då är även växellådan och dess styrning anpassad för kraften och vridmomentet.

Vi vill göra dig uppmärksam på att vi endast åtar oss arbeten på automatväxellådor när de är monterade i din bil. Detta på grund av att vi måste kunna få en överblick av de andra systemen i bilens datornätverk som påverkar funktionen i växellådsstyrningen. Då kan vi även bedöma adaptionsvärdena på skiftelementens fyllnadstider och applikationstryck för att enklare fastställa vad som orsakar dina problem.

Om du har problem med automatväxellådan i din motoroptimerade Mercedes så vill vi provköra och göra en inledande bedömning innan vi tar beslut om både felsökning och eventuella reparationer. Vår erfarenhet säger att ofta är växellådan skrotfärdig. Oavsett utförande eller fabrikat på motoroptimeringen så är, i princip utan undantag, momentbegränsningen på ettans växel satt ur spel eller kraftigt minskad.

Växellådsstyrningen är inte medveten om att effekt och vridmoment är höjt och sköter som följd av detta växlingarna som om bilen vore i originalskick. Ofta är effekt och vridmoment är så kraftigt höjda att en kraftigare dimensionerad växellåda skulle varit monterad. På växellåda 722.6 är vanligen båda frihjulsnaven, lamellpaket B1 och turbinens lock-up överbelastade och förstörda. Du finner mer information om motoroptimering under Verkstadstjänster > Felsökning.

Klas Bil & Motor Gjuterigatan 31 652 21 Karlstad Tel 054-85 48 85 Fax 054-85 48 45